Category Archives: Razno

SI V STISKI

STE V STISKI?

Pokličite na 116 123.

Vsak izmed nas se je že srečal z bremenom, ki ga prinaša stiska.  Stiska lahko boli in ohromi naše življenje, če pravočasno ne poiščemo ustrezne podpore. Včasih pomaga, da o njej spregovorimo s svojci, prijatelji, včasih je treba poiskati pomoč strokovnjaka. Pomembno je, da aktivno pristopimo k reševanju stiske in si poiščemo primerno pomoč.

Zaupni telefon Samarijan je v slovenskem prostoru prisoten od leta 1996. Posameznikom v stiski omogoča brezplačen pogovor z usposobljenim prostovoljcem za pogovor prek brezplačne telefonske številke 116 123. Prostovoljci smo posameznikom v stiski na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu.

Pogovori na Zaupnem telefonu Samarijan so popolnoma anonimni, zaupni in se ne snemajo.

Continue reading “STE V STISKI?” »

ZELIS POSTATI PROSTOVOLJEC

ŽELITE POSTATI PROSTOVOLJEC?

Prostovoljno delo na Zaupnem telefonu Samarijan – telefonu za klic v duševni stiski je pomembno poslanstvo, ki prinaša določene odgovornosti in številne prednosti.

Usposobljeni prostovoljec Zaupnega telefona Samarijan lahko postanete, potem ko uspešno opravite uvodno usposabljanje.

Pogoji za vključitev v uvodno usposabljanje so:

 • končana najmanj V. stopnja izobrazbe;
 • starost med 20 in 70 let;
 • da ste oseba z občutkom za človeka v stiski;
 • da ste pripravljeni delo opravljati prostovoljno, brez finančnih povračil.

Uvodno usposabljanje traja tri mesece in je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Na usposabljanju se boste seznanili z Rogersovo metodo nedirektivnega svetovanja, osnovnimi načeli društva ter ravnanji v posebnih primerih.

Ob zaključku uvodnega usposabljanja boste podpisali dogovor o prostovoljnem delu in se seznanili s pravicami in dolžnostmi prostovoljnega dela v Društvu Zaupni telefon Samarijan.

Uvodno usposabljanje poteka v Ljubljani in v Mariboru. Če se nam želite pridružiti, se prijavite prek e-naslova samarijan@gmail.com ali na telefonski številki 01 2391 673.

Obveznosti usposobljenega prostovoljca:

 • spoštovanje osnovnih načel društva;
 • mesečno prostovoljno delo na telefonu za klic v duševni stiski: osem (8) ur (oziroma 2-krat po 4 ure);
 • redno obiskovanje supervizij in predavanj, organiziranih v okviru društva;
 • plačilo letne članarine.

Kaj usposobljeni prostovoljec pridobi:

 • priložnost za osebno rast prek številnih kakovostnih predavanj in supervizij, organiziranih v okviru društva;
 • brezplačno naročnino na interno glasilo;
 • priložnost, da prispeva k boljši in solidarnejši družbi.

Besede prostovoljke

»V vseh letih prostovoljnega dela na zaupnem telefonu se nikoli nisem spraševala, zakaj to počnem in kakšen smisel ima to moje početje. Od trenutka, ko sem v neki tuji seriji videla primer iz življenja mladostnice, ki je bila v stiski in je poklicala na tamkajšnji telefon, sem vedela, da si želim delati prav to. Priložnost je prišla in od takrat sem del čudovite skupine ljudi, ki darujejo svoj čas in pozorno uho za stisko bližnjega.

Ne sprašujem se, kaj lahko dam, ampak preprosto sem. V času dežurstva poskušam pustiti svoje skrbi pred vrati in biti na voljo drugim. Na šolanju smo se učili veliko stvari, ki nam pridejo zelo prav. Zame najpomembnejše je poslušanje. Tega se učim še danes. V vsem tem času pa sem vse bolj hvaležna za vse, kar sem na telefonu prejela. Klicalci ogromno dajo, čeprav si predstavljamo, da dajemo samo mi. Oni iščejo pomoč ali pa samo poslušalca in so pripravljeni razgaliti svojo stisko, pokazati svoja čustva, ubesediti tisto, kar jih boli … Oni so pogumni, čeprav velikokrat čisto obupani, jezni, prestrašeni, bolni, pa vendar preživijo in gredo naprej. Težko, pa vendar. Z vsemi svojimi težavami se lažje soočam, saj vem, da je moja preizkušnja tako majhna proti nekaterim drugim. Moje bližnje lažje sprejemam, saj se zavedam, da ima vsak globoko v sebi svojo zgodbo in živi v svoji resničnosti. Skozi pogovore prečiščujem sebe, svoja občutja, doživljanja in odzive. Delo na zaupnem telefonu je del moje osebne rasti, saj lažje sprejemam sebe z vsemi svojimi napakami in slabostmi in sprejemam drugega, ne glede na to, kdo je, kakšen je in kaj je storil.

Prostovoljno delo ni samo trenutni navdih ali modna muha, ampak je odgovornost do vseh, ki so vključeni v to. Zato poleg rednega dežuranja obiskujem tudi predavanja in supervizije.

Od prvega dne pri Samarijanu sem se čutila sprejeta taka, kot sem. Zaradi vsega tega ostajam in vztrajam.«

Mihaela

 

Besede prostovoljcev po svetu

Društvo Zaupni telefon Samarijan je preko Slovenske zveze telefonov za pomoč v stiski, vključeno v mednarodno organizacijo kriznih telefonov – IFOTES

Oglejte si video v katerem prostovoljci in strokovnjaki iz različnih držav pojasnjujejo delo na zaupnem telefonu, o njegovi vrednosti za posameznike v stiski in za njih same.

Samarijani

SAMARIJANI

Zavedamo se svoje odgovornosti do vsakega posameznika, ki se je odločil, da pokliče na Zaupni telefon Samarijan. Čeprav izhajamo iz različnih okolij in življenjskih okoliščin, nas delo na zaupnem telefonu združuje v enotnem cilju – biti na voljo posamezniku v stiski in s tem prispevati svoj kamenček pri soustvarjanju skupnega dobrega. V duhu za dobro drugega se redno strokovno izpopolnjujemo in smo odprti za učenje o sebi prek rednih obiskov supervizij in predavanj. Medsebojno se povezujemo prek različnih srečanj in internega glasila.

DONIRATI

ŽELITE DAROVATI?

Delovanje Zaupnega telefona Samarijan lahko podprete z vašim darom. Omejeni viri sofinanciranja nam ne zadoščajo za nemoteno izvajanje programa, zato donacije pomenijo pomemben in dragocen vir za nemoteno delovanje programa.

Vaša podpora je za nas zelo dragocena. Namenite nam jo lahko v obliki:

 • donacije z nakazilom na transakcijski račun s številko: SI56 0214 0001 4463 474, odprt pri NLB, d. d.
 • donacije v obliki namenitve dela dohodnine (obrazec si lahko natisnete tukaj)
  Slovenska dohodninska zakonodaja omogoča, da namesto v državni proračun zavezanci svobodno usmerjamo  0,5 % delež svojega dohodninskega davka upravičencem po lastni presoji. Zaradi svojega humanitarnega poslanstva sodi med upravičene prejemnike tega dela dohodninskih sredstev tudi društvo. Zato vas iskreno spodbujamo k temu, da bi 0,5 % dohodnine namesto državnemu proračunu namenili delovanju Zaupnega telefona Samarijan, ki z izvajanjem poslanstva pomaga vsem, ki se soočajo s težkim bremenom stiske.
  Natisnjen in izpolnjen obrazec je treba poslati na donatorjev pristojni davčni urad.

Hvala, ker s svojim prispevkom omogočate, da je Zaupni telefon Samarijan lahko na voljo ljudem v stiski 24 ur na dan in vse dni v letu.